textbox2.png
adv.png
register.png
1truthbet.com
@1truthbet
ขั้นตอนที่1
step-1.png
กรอกชื่อ Username ที่จะใช้ล็อกอิน
กรอกรหัสผ่าน ตัวอักษร/ตัวเลข 6ตัวขึ้นไป
กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
อ่านข้อตกลงการสมัครสมาชิกและเงื่อนไขต่างๆ
เมื่ออ่านและยืนยันรับข้อตกลงเรียบร้อย กดที่ช่องนี้
ใส่รหัส(ตัวเลข)ตามภาพที่ท่านเห็นให้ตรงกัน และกด "ลงทะเบียน" เป็นการจบขั้นตอน
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่จริง
ขั้นตอนที่2
step-2.png
ท่านจะต้องกดปุ่ม "ขอรหัสยืนยัน" เพื่อรับรหัส
4ตัวทาง SMS โดยระบบจะส่งรหัสยืนยันนี้ไปยัง
หมายเลขที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น
กรอก ชื่อ - นามสกุล จริง
กรอกเลขบัญชีธนาคารจริง
กดปุ่ม "บันทึก" เป็นอันเสร็จสิ้น
เลือกธนาคารที่จะใช้ถอนเงินของท่าน
ขั้นตอนที่3
step-3.png
แจ้งเติมเครดิต เป็นเมนูที่เราใช้ในการเติมเครดิต ให้กับหรัสสมาชิก เพื่อใช้ในการเล่นเกมต่างๆ
โดยมีขั้นตอนง่ายๆคือ 
- เลือกบัญชีของธนาคาร ที่ตรงกับธนาคารที่ท่านสมาชิกใช้
- ทำการโอนเงินตามจำนวนที่ลูกค้าจะทำการเติมเครดิตเข้าสู่ระบบ
- เลือกรายละเอียดต่างๆให้ตรงกับความเป็นจริง
- แนบไฟล์ สลิป (ใบเสร็จ) หรือหลักฐารการโอน
- ใส่หมายเหตุ
-กด "แจ้งขอเติมเครดิต" เพื่อเป็นการจบขั้นตอน
จากนั้นรอไม่เกิน 2 นาที เพื่อให้ระบบทำการปรับเครดิตให้แก่สมาชิก